logo

Actualitat Notícies

Preus al consumidor a nivell nacional van créixer 0.20% en setembre del 2018

En setembre del present any, l'Índex de Preus al Consumidor a Nivell Nacional es va incrementar en 0.20 %, va assenyalar avui l'Institut Nacional d'Estadística i Informàtica (*INEI).

Va referir que aquest resultat va ser influenciat per l'alça de preus en set grans grups de Consum: Aliments i Begudes (0.40 %), Altres Béns i Serveis (0.21 %), Mobles i Estris (0.16 %), Vestit i Calçat (0.13 %), Lloguer d'Habitatge, Combustible i Electricitat (0.11 %), Cura i Conservació de la Salut (0.08 %) i Ensenyament i Cultura (0.02 %).

Mentre que, els preus en el gran grup Transportis i Comunicacions van disminuir en 0.11 % en el referit mes del present any.

Variació de preus per ciutats

En el novè mes de l'any, 24 de les 26 ciutats on es calcula l'Índex de Preus al Consumidor van presentar increment de preus, destacant les ciutats de Cajamarca (0.78 %) i Cerro de Pasco (0.77 %), seguides de Huancavelica (0.60 %), Huaraz (0.59 %), Moquegua (0.50 %), Huánuco (0.46 %), Ayacucho (0.44 %) i Puno (0.42 %):

Mentre que, la ciutat de Piura va ser l'única que va reportar reducció de preus (-0.07 %).

Preus a l'engròs a nivell nacional van pujar 0.63 %

En el mes de setembre de 2018, l'Índex de Preus a l'engròs a Nivell Nacional va augmentar en 0.63 %, explicat per l'alça de preus en els productes d'origen nacional: agropecuaris (papa, ceba, tomàquet i pollastre en peus), pesquers (lluç i bonic) i manufacturats (petroli dièsel, varetes de construcció i carn de pollastre).

També pels productes importats manufacturats (petroli dièsel, resines de policloruro de vinil i sucre blanca). Mentre que, van baixar els preus dels productes importats agrícoles (blat i blat de moro groc duro).

Preus de maquinària i equip van pujar 0.62 %

En el novè mes de l'any, els preus de maquinària i equip es van incrementar en 0.62 %, influenciat principalment per l'alça en el tipus de canvi.

En els béns de capital d'origen nacional van destacar els preus dels equips per al transport (mototaxi 1.0 %, molls per a vehicle automotriz 0.8 % i carrosseries 0.6 %); i en els béns de capital importat, la maquinària i equip per a la indústria (pales carregadores 1.2 %, excavadores 0.8% i màquines de cosir industrial 0.5 %).

Preus de materials de construcció van augmentar 0.21 %

En el mes de setembre de 2018, els preus dels materials de construcció van pujar 0.21 % a causa de l'alça de preus dels productes metàl·lics (planxes d'acer: LAC 3.3 % i LAF 3.0 % i varetes de construcció 0.5 %).

També,  els subministraments elèctrics (cables d'ús general 0.3 %); agregats (formigó 1.1 % i sorra 0.5 %); així com, tubs i accessoris de plàstic (bàsicament accessoris de PVC: aigua i desguàs 1.7 %); mayólicas i mosaics (revestiment per a pis 0.3 %); i maons (tipus king kong i per a sostre 0.3 %).

Així mateix, en menor mesura van augmentar els preus dels aglomerants, subministraments elèctrics i fustes.

© 2019 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías